Behandellocatie: Rustenburg

Privacy & Disclaimer

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Wanneer u een contactformulier invult, worden uw gegevens niet met derden gedeeld en alleen uw contactgegevens door GGZ Interventie bewaard ten behoeve van directe communicatie met u. U heeft het recht de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen en/of te laten verwijderen. Bij dergelijke verzoeken of vragen kunt u contact opnemen via: info@ggzinterventie.nl.

Cookies

Disclaimer voor GGZinterventie.nl

GGZ Interventie verleent u hierbij toegang tot GGZinterventie.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

GGZ Interventie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

GGZ Interventie spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GGZ Interventie.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GGZ Interventie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Uw gegevens worden met uiterste zorg beschermd, desondanks kan GGZ Interventie niet aansprakelijk gesteld worden door negatieve danwel illegale invloeden van buitenaf. GGZ Interventie streeft echter naar een zo veilige omgeving als dit mogelijk is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GGZ Interventie.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GGZ Interventie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

© 2020 GGZ Interventie

Nu hulp

Bel ons