Klachten

De directie en medewerkers van GGZ Interventie spannen zich maximaal in om je behandeling optimaal te laten verlopen. GGZ Interventie staat voor kwaliteit en veiligheid en is daarop aanspreekbaar.

Ondanks het streven en de intentie maximale kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat je over sommige onderdelen van je behandeling of verblijf bij GGZ Interventie of in één van onze partnerklinieken niet tevreden bent. Wij horen dat graag. Jouw ervaringen kunnen voor medewerkers van GGZ Interventie een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Bespreken met de betrokken persoon of afdeling

Heb je opmerkingen, problemen of ben je ontevreden over de gang van zaken in de
verblijfs-, behandel- en begeleidingssituatie, maak dit dan kenbaar aan de betrokken persoon of afdeling. Uiteraard zijn zij bereid in overleg met je te kijken naar een oplossing. In zo’n gesprek kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden en oplossingen worden gevonden voor knelpunten.

Ook kun je jouw casemanager benaderen met je probleem; hij of zij zal zorgen dat deze op de juiste plek terecht komt.

Klachtencommissie

Mocht je er onverhoopt niet uitkomen met een van onze medewerkers dan kun je je klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie. Dit kan via: [email protected]

Een lid van de onafhankelijke klachtencommissie van GGZ Interventie zal binnen 15 werkdagen reageren op jouw klacht.

Uiteraard hopen wij dat wij er samen met je uitkomen.

GGZ Interventie is aangesloten bij de geschillencommissie mochten wij er samen niet uitkomen. www.degeschillencommissie.nl

© 2024 GGZ Interventie | Beelden van Pexels.com of eigen beelden

Nu hulp

Bel ons