Behandeling voor verslaving

Verslavingszorg

Intakegesprek

Iedere behandeling bij GGZ Interventie start met een intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats met één van onze psychologen die in kaart brengt wat jouw hulpvraag is en welke problemen er spelen.

Detox

Detoxificatie houdt in dat het lichaam ontgift en ontdaan wordt van alle lichaamsvreemde stoffen. De detox vindt plaats in één van onze klinieken in Nederland. De detoxbehandeling is altijd onder medische begeleiding en 24-uurs toezicht.

Kosten & Vergoeding

Wij zijn een in Nederland toegelaten GGZ-instelling volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Dit houdt in dat de kosten van de behandeling worden vergoed vanuit de verplichte basisverzekering.

Ambulant (deeltijd)

Een ambulant traject bestaat uit individuele sessies met één van onze behandelaren, deze sessies vinden minimaal één keer per week plaats. Dit kan aangevuld worden met het deelnemen aan groepssessies en e-health.

Kliniekopname

Voor een kliniekopname hebben wij onze eigen gespecialiseerde verslavingsklinieken in Nederland en Zuid-Afrika. Gemiddeld duurt een verblijf in de kliniek 6 weken met aansluitend een nazorgtraject.

© 2020 GGZ Interventie

Nu hulp

Bel ons