Missie & Visie

De missie en visie van GGZ Interventie.

In één zin is het verschil: een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De missie heeft te maken met waarden en identiteit.

Missie GGZ Interventie

Wij staan voor het op maat aanbieden van een integrale behandeling van hoge kwaliteit voor mensen met een verslaving die hulp zoeken zodat zij hun leven kunnen veranderen.

Visie GGZ Interventie

Wij streven naar het bieden van de meest effectieve en deskundige behandeling aan onze patiënten met aandacht voor menselijkheid, vrijheid en eigenwaarde.

Kernwaarden GGZ Interventie

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. 

De kernwaarden zijn leidend in keuzes en handelingen richting elkaar, patiënten, naasten en andere stakeholders en onze systemen en instrumenten.

  • Patiënten belang staat voorop: in onze overwegingen en acties staat het belang van de patiënt op de eerste plaats met in acht neming van familie en naasten. Dit betekent dat wij passende zorg aanbieden en dat het weleens nodig is om door te verwijzen. Voorop staat de patiënt als mens.
  • Professionaliteit: onze medewerkers zijn continu bezig met zich meer en beter bekwamen met als uitgangspunt de missie en de visie. 
  • Hanteren van bewezen methoden: wij hanteren evidence en practice based interventies  in onze behandeling. 
  • Optimisme en inspiratie: in onze aanpak en omgang zowel met patiënten als collega’s onderling richten wij ons op positieve ontwikkelingen, hoop en inspiratie.
  • Eerlijkheid en betrouwbaarheid: in onze contacten zijn wij eerlijk en betrouwbaar. Dit vertaalt zich in nakomen van afspraken, erkennen en herkennen van eigen verantwoordelijkheid en open en respectvol communiceren.

Behandelvisie

In onze benadering omarmen wij alle elementen van een menselijke ervaring zijnde het lichaam, geest en ziel. Wij werken als multidisciplinair team en hanteren in de basis van onze behandeling in ieder geval de methodieken 12 stappen, CGT, ACT en MGV. Dit wordt ondersteund door medische interventies. De interventies in de aangeboden behandeling zijn op de eerste plaats gericht op verslaving en vullen elkaar aan. Hierbij betrekken wij naasten en netwerkpartners.

Het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek naar comorbiditeit is een aanvulling op deze verslavingsbehandeling. De behandeling van deze comorbiditeit is afhankelijk van de ernst, relevantie tot verslavingsproblematiek en\of specialisme.

Waarden behandeling

Menselijkheid: Wij streven naar een gelijkwaardige en betekenisvolle therapeutische relatie die veiligheid biedt voor mensen in een kwetsbare periode in hun leven.

Continuïteit en eenduidigheid: wij willen continuïteit en eenduidigheid van ons behandelproces op alle locaties en moedigen continuïteit van het netwerk van herstel aan, ook na de behandeling. 

Hoge kwaliteit: wij zijn experts in wat wij doen en volgen en voldoen aan geldende richtlijnen, zorgstandaarden en protocollen en verwijzen door als het buiten ons expertise ligt.

Destigmatiseren: het doorbreken van het (zelf)stigma van de patiënt door het vergroten van emancipatie en verbinding zowel in behandeling als in het fellowship, inclusiviteit en het stimuleren van zelfredzaamheid en het bieden van toekomstperspectief. 

Meld je hieronder aan bij GGZ Interventie of bel voor vragen naar: 020 – 231 00 00
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© 2024 GGZ Interventie | Beelden van Pexels.com of eigen beelden

Nu hulp

Bel ons